ปรบมือให้คนเก่ง ด.ช.ฐิติวัฒน์ สุพรรณพง ด.ญ.ญนันทพร สุพรรณพงค์

ปรบมือให้คนเก่ง เด็กไผทฯสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนด้านกีฬาเทควันโดด.ช.ฐิติวัฒน์ สุพรรณพงค์ ป.4/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภทพุมเซทีมชาย Red Belt ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทพุมเซคู่ผสม Brown Belt ด.ญ.ญนันทพร สุพรรณพงค์ ป.6/4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน ประเภทพุมเซคู่ผสม Brown Belt ในการแข่งขันเทควันโดรายการ “RSU fai-fah by ttb เพื่อฝันเพื่อวันเกียรติยศ” ครั้งที่ 12 วันที่ 4 ก.ย.65 ขอบคุณผู้ปกครองที่ส่งข้อมูลค่ะ🙏