พิธีทบทวนคำปฏิญาน ของลูกเสือ-เนตรนารี

พิธีทบทวนคำปฏิญาน ของลูกเสือ-เนตรนารี เช้าวันนี้ (8 กรกฎาคม 2565)โรงเรียนไผทอุดมศึกษาจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาน ของลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ป.4-ป.5-ป.6เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565โดย อ.อดิราช วุฒิ เป็นประธานพิธีฯเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนไผทอุดมศึกษา (ในภาพกิจกรรม เป็นนักเรียนระดับชั้น ป.4)By Su Nieam….