พิธีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565

พิธีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565โรงเรียนไผทอุดมศึกษา จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2565โดย อ.วิจิตรา ศิริสัจจาพิพัฒน์ อาจารย์ใหญ่ส่วนการศึกษามัธยมศึกษา เป็นประธานพิธีฯในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมอุดมลักษณ์และถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และเครื่องไทยธรรม จตุปัจจัย แด่พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป ณ วัดพระศรีมหาธาตุฯ บางเขน ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น.Cr.ส่วนการศึกษามัธยมศึกษา / By Su Nieam….