แจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียน

แจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียน
อ.1 ระยะที่ 1 เปิด 7 พ.ค.63 ถึง 15 พ.ค.63
ระยะที่ 2 เปิด 18 พ.ค.63
ป.1 เปิด 18 พ.ค.63
IP1-6 เปิด 18 พ.ค. 63
ม.1-3 เปิด 18 พ.ค. 63
ป.2-3 เปิด 19 พ.ค. 63
ป.4-6 เปิด 20 พ.ค. 63
อ.2-3 เปิด 21 พ.ค. 63
ตั้งแต่ 12 พ.ค.63 เป็นต้นไปนักเรียน อ.2 ถึง ม.3 สามารถตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ห้องเรียนและผังตึกเรียนได้ที่เว็บไซต์ รร.นะคะ