รับรางวัลการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ รอบเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2563

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนไผทอดุมศึกษาที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ รอบเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2563
จัดโดย สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

รายชิ้อ

http://patai.ac.th/files/2020-01-25-ST1.pdf