ประกาศด่วนปิดเรียนค่ะ 22-23 มค และ 27 ม.ค. 63

ประกาศด่วนปิดเรียนค่ะ จันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 เนื่องจากการไฟฟ้างดจ่ายกระแสไฟฟ้าทำให้ไม่สามารถทำการเรียนการสอนได้ โปรดแชร์ต่อค่ะ สรุปนะคะ รร ปิด 22-23 มค และ 27 ม.ค. 63 วันศุกร์ที่ 24 ม.ค. 63 มีการเรียนการสอนตามปกติค่ะ