ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.สุวิจักขณ์ นุชอนงค์ และด.ช.จีรายุทธ สุขเกษม

โรงเรียนขอแสดงความยินดีกับ
ด.ช.สุวิจักขณ์ นุชอนงค์ ชั้น ป.6
ด.ช.จีรายุทธ สุขเกษม ชั้น ป.5
ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียน ที่ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น และนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2563
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563
ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
By Su Nieam….