โรงเรียนไผทอุดมศึกษาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

โรงเรียนไผทอุดมศึกษาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ด้วยโรงเรียนได้รับโล่ โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ๑ รางวัล
โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ๙ รางวัล
และนักเรียนรางวัลพระราชทาน ๕ รางวัล
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนไผทอุดศึกษา
ขอพระราชทานทูลเกล้าถวายเงิน จากการจัดกิจกรรมฉลองโรงเรียนรางวัลพระราชทาน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าอย่างหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม….