โรงเรียนไผทอุดมศึกษา

โรงเรียนไผทอุดมศึกษาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้รับ พระราชทานรางวัล สถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปี 2561