ไผทฯ ได้รับ พระราชทานรางวัล สถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ปี 61

โรงเรียนไผทอุดมศึกษาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้รับ พระราชทานรางวัล สถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปี 2561