เนื่องจากยังมีอีกหลายท่านที่ยังไม่ได้มารับเงินอุดหนุน ทางโรงเรียนจึงขยายเวลารับได้ถึงวันที่ 31

แจ้ง ผปค เพิ่มเติม เนื่องจากยังมีอีกหลายท่านที่ยังไม่ได้มารับเงินอุดหนุน ทางโรงเรียนจึงขยายเวลารับได้ถึงวันที่31 ตุลาคม 62 ในเวลา 8.00-15.00 น. ตึกธุรการค่ะ ยกเว้นวันเสาร์และอาทิตย์นะคะ