แจ้งเตือนผู้ปกครองอีกครั้งเรื่องการรับเงินอุดหนุน

แจ้งเตือนผู้ปกครองอีกครั้งเรื่องการรับเงินอุดหนุน
วันที่ 24-25 ต.ค.62 เวลา 8.00-15.00 น.ค่ะ
รับที่หอประชุมอุดมลักษณ์นะคะ
สิ่งที่ต้องนำมา
– แสดงบัตรประชาชนตัวจริงของผู้มารับและบัตรไผทการ์ดของนร.หากไม่มีไผทการ์ดให้ใช้บัตรประชาชนของนร. แต่หากไม่มีบัตรประชาชนนร.ให้ใช้บัตรรับนักเรียนแทนก็ได้
** อันนี้ไม่งงนะคะ ต้องมีบัตรปชช.ของคนที่มารับ + บัตรไผทการ์ดหรือบัตรปชชนร.หรือบัตรรับนักเรียน
– ใบเสร็จรับเงินค่าเสื้อผ้า ( บิลเงินสดเขียนชื่อนร.ชัดเจน ราคาต้องมากกว่าหรือเท่ากับจำนวนที่รัฐจ่ายให้)
– ใบเสร็จค่าหนังสือ หากซื้อหนังสือกับโรงเรียนไม่ต้องใช้ ถ้าซื้อข้างนอกเองไม่สามารถเบิกได้ค่ะ
– ใบเสร็จค่าอุปกรณ์การเรียนไม่ต้องใช้
*** ราคาที่จ่ายจะได้รับแต่ละโปรแกรมการเรียนไม่เท่ากันนะคะ
*** รับทราบแล้วกรุณาแจ้งต่อต่อกันด้วยค่ะ
*** โรงเรียนเปิดรับจ่ายค่าเทอมปีการศึกษา 2/2562 เริ่มวันที่ 24 ต.ค.62 นะคะ