ประกาศด่วน โรงเรียนไผทอุดมศึกษาเลื่อนเปิดเทอมภาคเรียนที่ 2/2562

ประกาศด่วน โรงเรียนไผทอุดมศึกษาเลื่อนเปิดเทอมภาคเรียนที่ 2/2562
จากวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เป็นวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562
ดังนั้นให้นักเรียนทุกโปรแกรมและหลักสูตรเริ่มมาเรียนในวันที่ 6 พย.62 นะคะ
กรุณาแชร์ต่อและแจ้งให้ทราบต่อ ๆ กันด้วยค่ะ
*** หมายเหตุ ครูทำการตามปกติในวันอังคารที่ 5 พย.62 ค่ะ สามารถมาทำธุรกรรมได้ตามปกติเวลาราชการค่ะ