2 พฤษภาคม 2565 ครบรอบก่อตั้งโรงเรียนไผทอุดมศึกษา 52 ปี

วันนี้ 2 พฤษภาคม 2565 ครบรอบก่อตั้งโรงเรียนไผทอุดมศึกษา 52 ปี พร้อมเปิดเทอมภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2565 ด้วยวิสัยทัศน์ : ไผทอุดมฯ ห่วงใยการศึกษา เร่งฟื้นฟูการเรียนรู้ เสริมสร้างสุขภาพกาย-ใจ เพื่อชีวิตก้าวหน้า