ประกาศรายชื่อชั้นเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

?ประกาศรายชื่อชั้นเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
? ระดับชั้นอนุบาล 2

? ระดับชั้นอนุบาล 3

? ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

? ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

? ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

? ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

? ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

? ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

? ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3

? ส่วนการศึกษา IP ระดับป.1-ป.6

??ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 20 พ.ค.65-วันเสาร์ที่ 21 พ.ค. 65 ครูประจำชั้นจะติดต่อขอแอดไลน์ (line) 1 id ต่อนักเรียน 1 คนนะคะ