ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับ ป.1 ที่ผ่านเข้าเรียนในหลักสูตรความสามารถพิเศษ ปี 65

?”ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ผ่านเข้าเรียนในหลักสูตรความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2565″???

http://app2.patai.ac.th/files/20220510_151742_627a1fa65d924.pdf