วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ร่วมฟังเทศน์มหาชาติ (กัณฑ์กุมาร)

ไผทอุดมศึกษา ขอเชิญ ท่านผู้ปกครอง คุณครู และนักเรียน ร่วมทำบุญ
เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ร่วมฟังเทศน์มหาชาติ (กัณฑ์กุมาร)
ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมอุดมลักษณ์….

 

 

ไผทอุดมศึกษา ขอเชิญ ท่านผู้ปกครอง คุณครู และนักเรียน ร่วมทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ร่วมฟังเทศน์มหาชาติ (กัณฑ์กุมาร)ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมอุดมลักษณ์….

โพสต์โดย Su Nieam เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2018