น้ำ (Water) และเทคโนโลยี (Technology) และการเรียนรู้แบบ Learning Spiral

โรงเรียนไผทอุดมศึกษาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง ครั้งที่ 5
เรื่อง “น้ำ” (Water) และเทคโนโลยี (Technology) และการเรียนรู้แบบ Learning Spiral
สำหรับครูที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
(มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา)
ระหว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
Cr.Canon 70 D / By Su Nieam….

 

โรงเรียนไผทอุดมศึกษาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง ครั้งที่ 5เรื่อง "น้ำ" (Water) และเทคโนโลยี (Technology)…

โพสต์โดย Su Nieam เมื่อ วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2018