ด.ญ.พิชญาภา เจ้าสม แข่งขันรายการ Skate Japan 2018

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.พิชญาภา เจ้าสม นักเรียนระดับIP.6(International Program) ได้รับเหรียญทองแดง(อันดับ3)จากการแข่งขันรายการ Skate Japan 2018 วันที่ 22 – 24 มิถุนายน 2561 ณ Saitama Ice Arena เมืองไซตะมะ ประเทศญี่ปุ่น ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก ผู้ปกครอง