การแข่งขัน 5 th CSTD Thailand Dance Grand Prix 2018 วันที่ 3-6 พค. 2561

ปรบมือให้คนเก่งค่ะ สถาบัน CSTD Thailand กระทรวงวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย จัดการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานสำเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในการแข่งขัน 5 th CSTD Thailand Dance Grand Prix 2018 วันที่ 3-6 พค. 2561 ณ โรงละครอักษรา คิงเพาเวอร์ ด.ญ.ประภาสิริ พฤกษมาศ (น้องเฟย) นร.ชั้น ป.4/1 ได้รับรางวัล
1.รางวัลที่ 3 : Duo/Trio Classical,Lyrical อายุไม่เกิน 13 ปี
2.รางวัลที่ 3 : Novelty Solo อายุไม่เกิน 11 ปี
3.รางวัลชมเชย : Classical Solo อายุไม่เกิน 11 ปี
4.รางวัลที่ 3 : Lyrical Solo อายุไม่เกิน 11 ปี เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันเวที Asia pacific ณ สิงค์โปร และน้องยังได้รับเลือกป็นตัวแทนไปแข่งในระดับเอเซียแปซิฟิก ด้วยค่ะ