ปิดทำการ วันที่ 18-29 ตุลาคม 2560 และจะเปิดทำการในวันที่ 30 ตุลาคม 2560

ประกาศ โรงเรียนไผทอุดมศึกษาปิดทำการ(ไม่มีเจ้าหน้าที่มาทำงาน)วันที่ 18-29 ตุลาคม 2560 และจะเปิดทำการในวันที่ 30 ตุลาคม 2560 นะคะ