ไผทร่วมกับสมาคมสมาคมประถมศึกษาเอกชน มอบน้ำดื่ม เพื่อใช้และแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์

โรงเรียนไผทอุดมศึกษามอบน้ำดื่มจำนวน 6,000 ขวด เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท
ร่วมกับสมาคมสมาคมประถมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย มอบเงินจำนวน 10,000 บาท
เพื่อใช้และแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์
ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
โดย ดร.ประยูร หรั่งทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ณ อาคารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
ภาพ : ฐิติวัจน์ ชัยกิมานนท์ / By Su Nieam….