ประกาศแจ้งกำหนดการสอบปลายปี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ประกาศแจ้งกำหนดการสอบปลายปี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
– อังคารที่ 14 กพ.60 นักเรียนความสารมารถพิเศษทดสอบเฉพาะสาขา
– ศุกร์ที่ 17, จันทร์ที่่ 20, อังคารที่ 21, พุธที่ 22 กพ 60 สอบปลายภาคระดับชั้น ป.6, ม.1-ม.3 และ iP6, IP9
– จันทร์ที่ 20, อังคารที่ 21, พุธที่ 22 กพ 60 สอบปลายภาคระดับชั้น ป.1-ป.5
– IP1-IP5,IP7-8 ตามาที่ภาคภาษาอังกฤษกำหนด
ตารางออกมาตามนี้นะคะ อัพเดทล่าสุดจากคำสั่งค่ะ

**** นักเรียนรับสมุดพกในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 นะคะ
*** ในวันสอบไม่มีเรียนพิเศษเย็นนะคะ