ส่ง ด.ช.กรพลกฤต วีระอาชากุล (ศิษย์เก่า) ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนไผทอุดมศึกษา ไปแข่งขันคณิตศาสตร์

เวลาประมาณ 05.30 น. ของวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560
คณะผู้บริหาร-ครู ส่วนการศึกษาความสามารถพิเศษ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
ร่วมแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจส่ง ด.ช.กรพลกฤต วีระอาชากุล (ศิษย์เก่า) ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนไผทอุดมศึกษา
ไปแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา
รายการ International Mathematics Competition : Elementary Mathematics International Competition 2017
(IMC : EMIC 2017) ระหว่างวันที่ 23-31 กรกฎาคม 2560 ณ ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย
By Su Nieam….