กิจกรรมเทศน์มหาชาติ มหาทานบารมีเฉลิมพระเกียติ ร.๑๐ ในวันที่๒๖ ก.ค นี้

กิจกรรมเทศน์มหาชาติ มหาทานบารมีเฉลิมพระเกียติ ร.๑๐ ในวันที่๒๖ ก.ค นี้ คณะผู้ปกครอง นักเรียนและครูส่วนการศึกษาภาคภาษาอังกฤษเป็นเจ้าภาพ๑กัณฑ์คือกัณฑ์กุมารจากทั้งหมด๑๓ กัณฑ์ขอเชิญ ร่วมอนุโมทนาบุญกันนะคะ