ไผทอุดมศึกษาผ่าน การประเมิน Thai Stop COVID

โรงเรียนไผทอุดมศึกษาผ่านมาตรฐานการประเมิน Thai Stop COVID จากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นสถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2564