รวมคำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน

📌📌 รวมคำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนของนร.ไผทอุดมศึกษา📍 วัคซีนซิโนฟาร์ม นร.ต้องมีอายุ 9 ปี 6 เดือนขึ้นไป (น.ร. ป.4 บางส่วนที่อายุถึง + ป.5 ทั้งหมด + ป.6 ที่ไม่ได้ไฟเซอร์) จะมีสิทธิ์ฉีด ยกเว้น นร.ที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์จากกระทรวงศึกษาธิการแล้ว ( เด็ก 12 ขวบขึ้นไป ป.6 บางส่วน+ มัธยมศึกษาทั้งหมด)📍 ในครั้งนี้ ผปค. จะให้ นร.ฉีดหรือไม่ฉีดขึ้นอยู่กับความสมัครใจของ ผปค.เอง รร.ไม่ได้บังคับ (เพราะตอนไปฉีด ผปค. ต้องเซ็นใบยินยอมเพื่อไปยื่นที่รพ. ก่อนฉีด) หากไม่ประสงค์จะให้ฉีดก็ไม่จำเป็นต้องไปในวันที่นัดฉีด⛔️ หมายเหตุ เพื่อเป็นการกระจายวัคซีนให้ทั่วถึง นร.ทุกคน หากท่านสละสิทธิ์ฉีดในรอบนี้แล้ว รอบหน้าที่มีการจัดสรรวัคซีนมาให้รร. ท่านจะไม่ได้รับสิทธิ์นั้น📍 ในวันนัดฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม ผปค. ต้องนำนร.ไปฉีดเองตามจุดนัดหมายที่แจ้งไว้ได้เลย อ่านรายละเอียดตามลิ้งเอกสารที่เคยส่งไป📍 นร.ชายใส่เสื้อพละสีส้ม + กางเกงนร. สำหรับนร.หญิงใส่เสื้อพละสีส้ม + กระโปรงนร. (ทางราชวิทยาลัย เน้นให้ใส่ชุดฟอร์มโรงเรียนเท่านั้นค่ะเพื่อการแสดงตน)📍. เอกสารที่ต้องเตรียมไป 1. บัตรประจำตัวประชาชน (ต้องมี) 2. บัตรนักเรียน (ไม่มีไม่เป็นไรแต่ควรมีเพื่อนำไปยืนยันว่าเป็นนร. รร.ไผทอุดมศึกษา) 3. ใบยินยอมฉีดวัคซีนต้องเซ็นต์ให้เรียบร้อยและถือไปด้วยในวันฉีดเพราะต้องยื่นก่อนฉีด📌📌📌 สำหรับนร. ที่ได้รับสิทธิ์ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ต้องรอรายละเอียดจากกระทรวงศึกษาธิการแจ้งมาก่อนค่ะ หาก รร.ทราบจะรีบแจ้งต่อให้ผปค. ทราบทันทีค่ะ🙏😊