โรงเรียนไผทอุดมศึกษาได้รับรางวัลมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงานระดับ 3 ดาว

โรงเรียนไผทอุดมศึกษาได้รับรางวัลมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงานระดับ 3 ดาว
ในฐานะที่เป็นสถานศึกษายอดเยี่ยมด้านการอนุรักษ์พลังงานและส่งแวดล้อม
ตามโครงการ Energy Mind Award 2016
เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพ
จัดโดย การไฟฟ้านครหลวง
ภาพ/ข่าว By Su Nieam….