วันนี้ 31 มีค 60. การรับเอกสารผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในระหว่างเวลา 07.00 – 12.00 น. (สมุดพก)

วันนี้ 31 มีค 60. การรับเอกสารผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในระหว่างเวลา 07.00 – 12.00 น. (สมุดพก) ปกติจะรับที่หอประชุมค่ะ นร ไม่ต้องพามาก็ได้เพราะใช้เวลาไม่นานค่ะหากไม่มารับ.สามารถมารับได้หลังจากเปิดเทอมนะคะ รายละเอียดหากเจอฝ่ายวิชาการจะถามให้อีกครั้งค่ะ