ยินดีกับด.ญ.พิมพ์ณัชชา วิพุธกุล ชั้น ป.6/5ได้รับรางวัลการแข่งขันยิมนาสติกลีลา

โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ขอแสดงความยินดีกับด.ญ.พิมพ์ณัชชา วิพุธกุล ชั้น ป.6/5ได้รับรางวัลการแข่งขันยิมนาสติกลีลา กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง ประจำปี 2563- อันดับที่ 6 ยิมนาสติกแอโรบิก รุ่นอายุ 8-11 พร้อมประกาศนียบัตร- อันดับที่ 12 ประเภทบุคคลเฉพาะอุปกรณ์ฟรีแฮนด์ รุ่นอายุ 10-11 ปี จากผู้เข้าแข่งขัน 45 คน – อันดับที่ 13 ประเภทบุคคลเฉพาะอุปกรณ์ คฑา จากผู้เข้าแข่งขัน 45 คน- อันดับที่13 ประเภทบุคคลเฉพาะอุปกรณ์ บอล จากผู้เข้าแข่งขัน 45คนส่งเข้าแข่งขันโดยโรงเรียนไผทอุดมศึกษาและสโมสร Bangkok Gymnastic Clubระหว่างวันที่ 17-22 กันยายน 2563 จัดโดย กรมพลศึกษาณ อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพฯข้อมูล : ผู้ปกครองBy Su Nieam….