โรงเรียนไผทฯ ได้รับพระราชทานรางวัลบัณณาสสมโภช ครั้งที่ 3

โรงเรียนไผทอุดมศึกษาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ได้รับพระราชทานรางวัลบัณณาสสมโภช ครั้งที่ 3
เพื่อส่งเสริมกิจกรรมวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ดีเด่น
จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรดา
By Su Nieam….