วันชาติไทย และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563
 /  ข่าวสารกิจกรรม / วันชาติไทย และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563
วันชาติไทย และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันชาติไทย และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563

ไผทอุดมศึกษาจัดพิธีถวายสักการะราชสดุดี
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติไทย และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563
พิธีมอบเกียรติบัตร “เรียนดีเพื่อพ่อ”
ซึ่งภายในงานได้มีกิจกรรม “ไผทฯ รวมใจจิตอาสา กำจัดลูกน้ำยุงลาย”
ถวายเป็นระพราชกุศล
กิจกรรม ปณิธานความดีวิถีไทย ในแบบพ่อหลวง
และกิจกรรมอวยพรบอกรักพ่อทาง Online
โดยจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
Cr.Kru Somboon Buangiwyai
By Su Nieam….

Patai Channel