ช่วงนี้เด็กๆได้เรียนเรื่องWinter (ฤดูหนาว)
 /  International Program / ข่าวสารกิจกรรม / ช่วงนี้เด็กๆได้เรียนเรื่องWinter (ฤดูหนาว)
ช่วงนี้เด็กๆได้เรียนเรื่องWinter (ฤดูหนาว)

ช่วงนี้เด็กๆได้เรียนเรื่องWinter (ฤดูหนาว)

นักเรียนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษในภาคเรียนนี้ได้เรียนProject:The Changing Seasons (ฤดูกาลที่ผันเปลี่ยน) ช่วงนี้เด็กๆได้เรียนเรื่องWinter (ฤดูหนาว)จึงได้สร้างชิ้นงาน Snowflake Crystal ขึ้นภายใต้การดูแลของTeacher Dennis เพื่อใช้ในการประดับตกแต่งห้องเรียนต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสที่กำลังจะมาถึง

 

Patai Channel