ภาพบรรยากาศสดๆกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือเนตรนารีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 ป

ภาพบรรยากาศสดๆกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือเนตรนารีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 ประจำปีการศึกษา2561 ระหว่างวันที่27-29 ตุลาคม ณ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเข้าเยี่ยมค่ายและมีส่วนร่วมในการทดสอบวิชาสูทกรรมร่วมกับนักเรียน