การอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ป.6 (27-29 ตุลาคม 2561)

โรงเรียนไผทอุดมศึกษาจัดกิจกรรม
การอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ป.6
3 วัน 2 คืน ระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม 2561
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนไผทอุดมศึกษา
By Su Nieam….

 

 

โรงเรียนไผทอุดมศึกษาจัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ป.63 วัน 2 คืน ระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนไผทอุดมศึกษาBy Su Nieam….

โพสต์โดย Su Nieam เมื่อ วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2018