ปรบมือให้คนเก่ง ด.ช.วีรยานนท์ รองสวัสดิ์ ชั้น ป.2/1

🎉ปรบมือให้คนเก่งด้วยค่ะ

👉🏻ด.ช.วีรยานนท์ รองสวัสดิ์ ชั้น ป.2/1

🏆 การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด)

🥉ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงในวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น

👉 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566 และได้สิทธิ์เข้าแข่งขันรอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ

👉 สนามสอบ กรุงเทพมหานคร

🏆 โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2566

🏅ได้รับรางวัลเกียรติบัตรผ่านเกณฑ์วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 2

👉 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2566

👉 สนามสอบ กรุงเทพมหานคร

🙏ขอบคุณภาพข่าวจากผู้ปกครองค่ะ😊