ภาพบรรยากาศการประชุม ผู้ปกครอง

ภาพบรรยากาศการประชุม ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3

เพื่อรับฟังข้อมูลการศึกษาต่อ เป็นแนวทางในการเลือกหลักสูตรที่จะเรียน

ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

กล่าวต้อนรับและบรรยายโดย อ.รัชยา สุพโปฎก ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ในวันที่ 31 มกราคม 2567 ณ ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

ภาพ/ข่าว By Su Nieam….