ขอบคุณจากใจ ไผทอุดมศึกษาสู่ตำรวจจราจร

โรงเรียนไผทอุดมศึกษาจัดโครงการ “ไผทอุดมศึกษาแทนคุณแผ่นดินไทย” กิจกรรม ไผทอุดมศึกษาร่วมสร้างสันติสุขแด่สังคมไทย “ขอบคุณจากใจ ไผทอุดมศึกษาสู่ตำรวจจราจร”และขอขอบคุณท่านผู้บริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง คณะครู พนักงาน นักเรียนโรงเรียนไผทอุดมศึกษา ที่ให้ความอนุเคราะห์ มอบเงินและของขวัญแด่ตำรวจจราจร จำนวน 4 สถานี ในปีการศึกษา 2560 โดย อ.พริ้มพราย สุพโปฎก ประธานอำนวยการ เป็นประธานพิธีมอบ
โดย
– สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง ได้รับของขวัญจำนวน 130 ชิ้น เงินจำนวน 37,000 บาท - สถานีตำรวจนครบาลวิภาวดี ได้รับของขวัญจำนวน 130 ชิ้น เงินจำนวน 42,000 บาท - สถานีตำรวจนครบาลบางเขน ได้รับของขวัญ จำนวน 130 ชิ้น เงินจำนวน 27,000 บาท - สถานีตำรวจนครบาลดอนเมือง ได้รับของขวัญ 130 ชิ้น เงินจำนวน 24,000 บาท
เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ภาพ/ข่าว By Su Nieam….
https://www.facebook.com/sutha.nieamngern/media_set?set=a.1715434505144189&type=3