พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเด็กดี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2561

พิธีมอบเกียรติบัตร “เชิดชูเด็กดี” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2561
โดย อ.ผลิกา เศวตศิลา เป็นประธานพิธี
มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนจำนวน 240 คน
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เยาวชนของชาติที่ประพฤติดี
สร้างชื่อเสียงและบำเพ็ญประโยชน์ให้กับโรงเรียนและส่วนรวมด้วยความรับผิดชอบ
ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม 2561 ณ หอประชุมอุดมลักษณ์
By Su Nieam….
https://www.facebook.com/sutha.nieamngern/media_set?set=a.1699587986728841&type=3