อนุบาล
 /  อนุบาล
พิธีไหว้ครู”ปลูกดาวเรืองไหว้ครู บูชาพ่อหลวง”รอบ 2 (ป.1-3/IP1-9)

พิธีไหว้ครู”ปลูกดาวเรืองไหว้ครู บูชาพ่อหลวง”รอบ 2 (ป.1-3/IP1-9)

โรงเรียนไผทอุดมศึกษา จัดพิธีไหว้ครู “ปลูกดาวเรืองไหว้ครู บูชาพ่อหลวง” พิธีมอบรางวัล “ศิษย์เก่าเรียนดีเด่น” และพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดีเนื่องในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ การเรียนดีเด่นและประพฤติดี และการเรียนก้าวหน้าและประพฤติดี โดย ผศ.ดร.กานดา สกุลธนศักดิ์ มัวร์ อาจารย์ที่ปรึกษาของโรงเรียน เป็นประธานพิธีฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา By Su Nieam…. https://www.facebook.com/sutha.nieamngern/media_set?set=a.1494065353947773&type=3

Read more
หนูน้อยคนเก่งไผทฯ รับประทานรางวัลศิลปกรรมเหรียญทองจากองค์โสมฯ

หนูน้อยคนเก่งไผทฯ รับประทานรางวัลศิลปกรรมเหรียญทองจากองค์โสมฯ

ด.ช.วีรภัทร พัฒนสิน นักเรียนชั้น อ.2/6 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ได้รับรางวัลศิลปกรรมเหรียญทอง พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เป็นผู้ประทานรางวัล ในการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ผลงาน “ไปกราบพ่อวันฝนตก” วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ส่งเข้าประกวดโดย ชมรมบ้านพู่กัน จัดโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม วัตถุประสงค์ของงาน : เพื่อสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนของชาติ ได้ตระหนักและเห็นคุณค่าในการสร้างสรรค์ศิลปกรรมอย่างมั่นคงตลอดไป  by Su Nieam ที่มา: https://www.facebook.com/sutha.nieamngern/media_set?set=a.1490802967607345&type=3

Read more
บรรยากาศ น.ร. ชั้น อ.1 และ ป.1 เปิดเรียนวันแรกอย่างเป็นทางการ

บรรยากาศ น.ร. ชั้น อ.1 และ ป.1 เปิดเรียนวันแรกอย่างเป็นทางการ

บรรยากาศ น.ร. ชั้น อ.1 และ ป.1 เปิดเรียนวันแรกอย่างเป็นทางการ 16 พฤษภาคม 2560 By Su Nieam…. ที่มา : https://www.facebook.com/sutha.nieamngern/media_set?set=a.1465242493496726&type=3          

Read more

Patai Channel