พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๑๐

พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๑๐

โรงเรียนไผทอุดมศึกษา จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๖๕ พรรษา
ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ในวันพุธที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ หอประชุมอุดมลักษณ์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา

โดยในช่วงเช้าเวลา
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.
พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรณ หอประชุมอุดมลักษณ์

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.
* เทศน์มหาชาติ มหาทานบารมี ถวายพระพรชัยมงคลองค์ราชัน ร.๑๐
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สร้างความรู้ความเข้าใจ ในการร่วมทำบุญตามขนบธรรมเนียมประเพณีโบราณของชาวพุทธ
โดยนิมนต์พระคุณเจ้าจากวัดหลักสี่ (พระอารามหลวง) เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
* นิทรรศการ “มหาชาติ ๑๓ กัณฑ์”
ศึกษาถึงการบำเพ็ญบารมีอันยิ่งใหญ่ (ทานบารมี) ของพระเวสสันดร ทั้ง ๑๓ กัณฑ์
ก่อนที่จะมาเกิดในชาติสุดท้าย และตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ณ ศาลาทัพพะรังสี
และช่วงบ่าย
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
กิจกรรม “ปลูกรวงผึ้งหอมทั่วพื้นไผทฯ ถวายพระพรชัย รัชกาลที่ ๑๐”
ปลูก “ต้นรวงผึ้ง” ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ ๑๐ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่โรงเรียนไผทอุดมศึกษาณ บริเวณหน้าโรงเรียนไผทอุดมศึกษา
และ กิจกรรม “ปลูกดอกดาวเรือง” ให้เหลืองบานสะพรั่ง ประดับหน้าโรงเรียนไผทอุดมศึกษา
ในช่วงราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ ๙
เพื่อถวายความอาลัยและถวายความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
By Su Nieam….
URL: https://www.facebook.com/sutha.nieamngern/media_set?set=a.1536384503049191&type=3