ข่าวสารกิจกรรม
 /  ข่าวสารกิจกรรม
จัดการอบรม “การพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ระดับประถมศึกษา”

จัดการอบรม “การพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ระดับประถมศึกษา”

โรงเรียนไผทอุดมศึกษาเป็นศูนย์การอบรม โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา จัดการอบรม “การพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ระดับประถมศึกษา” โดยได้รับเกียรติจาก อ.ผลิกา เศวตศิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนไผทอุดมศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดงาน บรรยากาศช่วงเช้า ฟังบรรยายผ่านสื่อออนไลน์ ระบบทางไกล เรื่อง “สะเต็มศึกษา” โดย ดร.เขมวดี พงศานนท์ (อาจารย์ประจำ สสวท.) และช่วงบ่ายบรรยายกิจกรรมสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษา เรื่อง “เล่นล้อวงกลม” โดย ดร.เทพกัญญา พรหมขัติแก้ว (อาจารย์ประจำ สสวท.) โดยมี อ.ฐะปะนีย์ ไตรญาณ อาจารย์ใหญ่ระดับประถมศึกษา และคุณครูสมบูรณ์ บัวงิ้วใหญ่ คุณครูประจำศูนย์ ICT for Learning เป็นผู้ดำเนินการอบรม ระหว่างวันที่ ๑-๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์สะเต็มศึกษา สช. ๕ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา By Su Nieam….   ที่มา: https://www.facebook.com/sutha.nieamngern/media_set?set=a.1451104264910549&type=3

Read more
กิจกรรม Intensive course 2017 ในหลักสูตร International Program

กิจกรรม Intensive course 2017 ในหลักสูตร International Program

กิจกรรม Intensive course 2017 ในหลักสูตร International Program ได้เริ่มขึ้นแล้วในวันนี้ โดยเริ่มตั้งแต่ 26 เม.ย 2560 – 9 พ.ค 2560 เริ่มเรียนในเวลา08.00-15.30น. วันนี้เด็กๆมีความสุขกันมากเลย (IP1-2)                

Read more
โรงเรียนไผทอุดมศึกษาเปิดจำหน่ายอุปกรณ์การเรียนวันที่. 21-25 เม.ย. 8.30 – 15.00 น.

โรงเรียนไผทอุดมศึกษาเปิดจำหน่ายอุปกรณ์การเรียนวันที่. 21-25 เม.ย. 8.30 – 15.00 น.

เริ่มวันแรกแล้วนะคะ โรงเรียนไผทอุดมศึกษาเปิดจำหน่ายอุปกรณ์การเรียนวันที่. 21-25 เม.ย. 8.30 – 15.00 น.    

Read more
คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดเล็ก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ภาพ/ข่าว By Su Nieam….      

Read more
บริจาคเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ จำนวน 50,000 บาท

บริจาคเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ จำนวน 50,000 บาท

โรงเรียนไผทอุดมศึกษา คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้ปกครอง นำเงินที่ได้รับจากการบริจาคเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ จำนวน 50,000 บาท และกระเป๋านักเรียนจำนวน 216 ใบส่งมอบให้กับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เพื่อนำไปช่วยเหลือนักเรียนผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้  

Read more

Patai Channel