เทคนิคกระบวนการช่วยเหลือเพื่อพัฒนานักเรียนตรงตามศักยภาพอย่างสมดุล และยั่งยืน ครั้งที่ 2

คณะผู้บริหาร ครูโรงเรียนไผทอุดมศึกษา เข้ารับการอบรม
“เทคนิคกระบวนการช่วยเหลือเพื่อพัฒนานักเรียนตรงตามศักยภาพอย่างสมดุล และยั่งยืน ครั้งที่ 2”
โดยคณะวิทยากรจากศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง นำโดย ดร.สมพร หวานเสร็จ
เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
By Su Nieam….

 

 

คณะผู้บริหาร ครูโรงเรียนไผทอุดมศึกษา เข้ารับการอบรม"เทคนิคกระบวนการช่วยเหลือเพื่อพัฒนานักเรียนตรงตามศักยภาพอย่างสมดุล…

โพสต์โดย Su Nieam เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2019