การอบรมครูโรงเรียนเอกชนโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา

การอบรมครูโรงเรียนเอกชนโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกลผ่านโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (เมืองจำลองในฝัน)
ระหว่างวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2561
ณ ศูนย์อบรม สช.005 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
By Su Nieam….

อบรม STEM วันที่ 1 (19 พฤษภาคม 2561)

https://www.facebook.com/sutha.nieamngern/media_set?set=a.1829435900410715&type=3

อบรม STEM วันที่ 2 (20 พฤษภาคม 2561)

https://www.facebook.com/sutha.nieamngern/media_set?set=a.1829441547076817&type=3

อบรม STEM วันที่ 3 (21 พฤษภาคม 2561)

https://www.facebook.com/sutha.nieamngern/media_set?set=a.1829444740409831&type=3