โครงการส่งเสริมสมรรถภาพบุคลากร โรงเรียนไผทอุดมศึกษา

โครงการส่งเสริมสมรรถภาพบุคลากร
โดยอ.พริ้มพราย สุพโปฎก ประธานอำนวยการ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
(15 พฤษภาคม 2561)
By Su Nieam….

โครงการส่งเสริมสมรรถภาพบุคลากรโดยอ.พริ้มพราย สุพโปฎก ประธานอำนวยการ โรงเรียนไผทอุดมศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561(15 พฤษภาคม 2561)By Su Nieam….

โพสต์โดย Su Nieam เมื่อ 14 พฤษภาคม 2018