พิธีประดับดาวลูกเสือสำรอง ระดับชั้น ป.1-ป.3

พิธีประดับดาวลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2560
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ.นิธิวัชร์ แก้วยม เป็นประธานในพิธี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อ.จักรพงษ์ สีสัน เป็นประธานในพิธี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อ.อภิพงค์ ภคะวา เป็นประธานในพิธี
เมื่อวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมอุดมลักษณ์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
By Su Nieam….
https://www.facebook.com/sutha.nieamngern/media_set?set=a.1735608789793427&type=3