นักเรียนระดับชั้น อ.3 ทัศนศึกษา

นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560
By Su Nieam….
https://www.facebook.com/sutha.nieamngern/media_set?set=a.1680676508619989&type=3