กิจกรรม “หมุนเวียนเปลี่ยนมือ” วันที่ 1 (25 ก.ย. 2560)

ภาพบรรยากาศ กิจกรรม “หมุนเวียนเปลี่ยนมือ”
ของนักเรียนระดับชั้น ป.1 และ ป.4 (25 ก.ย. 60) โดยนักเรียนนำสิ่งของต่างๆ ที่ไม่ใช้แล้ว มาจำหน่าย
โดยรายได้จะนำไปใช้เพื่อสาธารณกุศลต่อไป
จึงขอเชิญชวน ท่านผู้ปกครอง คุณครู และนักเรียน มาร่วมกิจกรรมดังกล่าว
ตั้งแต่เวลา 07.00-07.50 น. ระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน 2560
By Su Nieam….
https://www.facebook.com/sutha.nieamngern/media_set?set=a.1590764014277906&type=3