สรุปผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2566

🎉สรุปผลการสอบ O-NET คะแนนภาพรวมของเด็ก ๆ โรงเรียนไผทอุดมศึกษาเทียบกับสังกัด และประเทศประจำปีการศึกษา 2566 เด็ก ๆ ทุกคนทำเต็มที่เก่งมาก ๆ เลยค่ะ🎉
👉🏻 คะแนนเต็ม 100 วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 11 คน
👉🏻 คะแนนเต็ม 100 วิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 คน
👉🏻 คะแนนเต็ม 100 วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 4 คน
📌 ได้คะแนนเต็มทั้งสองวิชาคือวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2 คน
🔥🔥🔥การศึกษาที่ดีเริ่มต้นจากการปูพื้นฐานที่ดี🔥🔥🔥
📌สามารถติดต่อสอบถามขอรายละเอียดในการรับสมัครนักเรียนได้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ☎️โทรศัพท์ 02 5211457-8, 02-973-3530-1, 02 5210156 จันทร์ ถึงศุกร์ 8.30-15.00 น. #รับสมัครนร.ใหม่67 #เตรียมอนุบาล #อนุบาล #ประถมศึกษา #เสริมระหว่างชั้น

ดูน้อยลง