ยินดีกับนักเรียนชั้นป.6 สอบได้คะแนนเต็ม O-NET ปี 66

🎉ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นป.6 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ที่สอบได้คะแนนเต็ม O-NET ประจำปีการศึกษา 2566🎉

👉🏻 คะแนนเต็ม 100 วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 11 คน

👉🏻 คะแนนเต็ม 100 วิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 คน

👉🏻 คะแนนเต็ม 100 วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 4 คน

📌 ได้คะแนนเต็มทั้งสองวิชาคือวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2 คน

🔥🔥🔥การศึกษาที่ดีเริ่มต้นจากการปูพื้นฐานที่ดี🔥🔥🔥

📌สามารถติดต่อสอบถามขอรายละเอียดในการรับสมัครนักเรียนได้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ☎️โทรศัพท์ 02 5211457-8, 02-973-3530-1, 02 5210156 จันทร์ ถึงศุกร์ 8.30-15.00 น. #รับสมัครนร.ใหม่67 #เตรียมอนุบาล#อนุบาล#ประถมศึกษา#เสริมระหว่างชั้น